عاقبت يارانه 93؛ نقدي يا بن​كالا؟

هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت‌هاي نقدي از موضوعات مهمي است كه اكنون در دولت و مجلس مورد بحث واقع شده است. دولتي‌ها در تعامل با مجلس دنبال راهكاري براي اين بحث‌ هستند تا كمترين آسيب را به اقشار كم درآمد جامعه وارد كند و بتوان دهك‌هاي ثروتمند را هم از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف كرد.

فرهاد اسماعيلي:
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت​وگو با سايت خبري مجلس مدعي شد: با تصميم دولت پرداخت يارانه نقدي حذف و بن كالا جايگزين يارانه نقدي مي‌شود. اما عزت‌ا... يوسفيان‌ملا، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «كسب و كار» حذف يارانه نقدي و جايگزيني بن‌ كالا را كاري بسيار سخت دانست و افزود: اين كار سازوكار و زيرساخت خود را مي‌طلبد كه در شرايط كنوني اين شرايط وجود ندارد.

ايمن‌آبادي: تصميم دولت پرداخت يارانه غيرنقدي‌است
جعفرزاده ايمن‌آبادي، با اشاره به تصميم دولت مبني بر حذف پرداخت يارانه نقدي، تصريح كرد: تصميم دولت در سال آينده پرداخت يارانه به صورت غيرنقدي است.
نماينده رشت در مجلس با بيان اينكه در قانون ذكر نشده كه حتما يارانه به صورت نقدي پرداخت شود، اظهار كرد: شرايط اقتصادي كشور ما حكم مي‌كند بهترين گزينه را انتخاب كنيم؛ به دليل اينكه پرداخت غيرنقدي موجب جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي و سقوط بيشتر ارزش ملي پول را فراهم مي‌كند.
وي با تاكيد بر اينكه حاكميت نيز به سمت هدفمند كردن كمك‌هاي يارانه‌اي حركت مي‌كند، ادامه داد: در اين مرحله دو موضوع وجود دارد؛ يكي هدفمند كردن يارانه‌ها و ديگري توانمندسازي مردم است و با حذف يارانه نقدي حاكميت يارانه‌ها را هدفمند كرده است.
وي با اشاره به اينكه حذف پرداخت يارانه نقدي يك نظريه اقتصادي است، تاكيد كرد: كشور ما ديگر ظرفيت پمپاژ پول را ندارد.
جعفرزاده ايمن‌آبادي همچنين درباره جايگزين يارانه غيرنقدي گفت: كالاهاي مصرفي در قالب بن كالا در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با بيان اينكه بن كالا با كوپن كه در گذشته ارائه مي‌شد، متفاوت است، يادآور شد: برخي فكر مي‌كنند اين بن كالا همان كوپن است در صورتي كه اينگونه نيست؛ در كوپن توزيع كالا براي حذف دلالان بود در حالي كه با اين روش كالا توزيع نمي‌شود بلكه يارانه‌اي كه افزايش توان قدرت خانوارها را در پي دارد، در دستور كار دولت است.

يوسفيان‌ملا: اين پيشنهادات فقط در حد نظرات كارشناسي است
اما يوسفيان‌ملا، نماينده آمل در مجلس با تاكيد بر اينكه بن كالا همان كوپن است، به «كسب و كار» اظهاركرد: اينكه بخواهيم يارانه نقدي را حذف كرده و بن كالا بدهيم در حقيقت به دوران جنگ برگشته‌ايم كه كوپن بين مردم توزيع مي‌شد. اما در دوران جنگ به دليل شرايط آن زمان بسياري از چيز‌ها قابل تحمل بود كه در اين دوره از تحمل مردم خارج است.
وي با اشاره به اينكه اين پيشنهادها فقط در حد نظرات كارشناسي است و به تصويب كميسيون يا دولت نرسيده است، افزود: هيچ‌يك از مواردي كه ذكر مي‌شود به مرحله تصميم‌گيري نرسيده بايد منتظر بود تا لايحه بودجه دولت براي سال ۹۳ به مجلس بياييد تا ببينيم دولت به چه صورت پيشنهاد پرداخت يارانه را داده و چه راهكاري در اين زمينه در نظر گرفته است.
ادامه پرداخت يارانه‌ها دولت را ورشكسته مي‌كند
يوسفيان‌ملا با تاكيد بر اينكه ادامه هدفمندي با شرايط موجود امكان ندارد، تصريح كرد: دولت در حال حاضر دو برابر بودجه عمراني كشور را خرد كرده و بين مردم تقسيم مي‌كند شايد براي برخي مردم اين مبلغ بسيار اميدبخش باشد اما يك واقعيت وجود دارد اينكه اگر دولت در شيوه پرداخت يارانه‌ها بازنگري نداشته‌باشد، بايد منتظر فلاكت و ورشكستگي دولت باشيم.

محاسن و معايب يارانه غيرنقدي از نگاه موسوي لارگاني
اما سيد ناصرموسوي لارگاني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با نگاهي كارشناسي به معايب و محاسن بن كالا به جاي پرداخت يارانه نقدي به «كسب و كار» بيان كرد: اينكه براي استفاده از بن كالا، توليد داخل مورد استفاده قرار گيرد و به اين صورت به اقتصاد داخلي و توليدكنندگان كمك شود، خوب است اما مشكل اصلي كيفيت اين كالاهاست چراكه در دوران جنگ براي كالاهاي كوپني كالاهاي كم‌كيفيت در نظر گرفته‌ مي‌شد كه بايد در يارانه غيرنقدي مورد تاكيد و توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: موضوع يارانه غيرنقدي به جاي يارانه نقدي در كميسيون اقتصادي و جلسات با دولت مطرح نشده اما اگر قرار باشد مطرح شود ما آماده بررسي اين موضوع هستيم.
تمامي اين موارد در حالي مطرح مي‌شود كه هنوز براي يارانه‌ها هيچ تصميمي اتخاذ نشده و اين نظرات نشان از اختلاف‌نظر در اين بحث دارد. اين يك بام و دو هوا مي‌تواند براي دولت در بررسي بودجه ۹۳ مشكلاتي ايجاد كند كه براي رفع آن، دولتي‌ها بايد در بخش هدفمندي يارانه‌ها، بودجه‌اي شفاف و عملياتي به مجلس ارائه كنند.

  29 آبان 1392
بخش : اقتصاد
کد خبر: 6761

شماره پیامک ساجدنیوز:3000453171 ایمیل:info@sajednews.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ساجدنیوز نسخه اندروید انتخابات با ساجدنیوز تلگرام ساجدنیوز