ساجدنیوز نسخه اندروید تلگرام ساجدنیوز
  • تاریخ گلستان
    
  • جنگ دوم بین پاسداران انقلاب و فداییان خلق

    جنگ دوم بین پاسداران انقلاب و فداییان خلق

    ناآرامی ها در ترکمن صحرا تا بهمن سال 58 ادامه داشت . در سرمای 18 بهمن جمع زیادی از مردم ترکمن اعم از شیعه و سنی در مقابل چریک های فدایی موضع گرفتند و اعلام کردند محال است در سرزمین اسلام ما زنده باشیم و داس و چکش در وسط میدان شهر آویزان شود.